Regulamin

Grota Solna w Wadowicach

1. Grota Solna to miejsce odpoczynku i wyciszenia.

2. Seans w grocie rozpoczyna się o pełnych godzinach i trwa 45 minut.

3. Na seans trzeba przychodzić punktualnie,osoby które się spóźnią nie będą mogły już uczestniczyć w zajęciach.

4. Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia mogą korzystać z groty pod opieką dorosłych.

5. Osoby, które zarezerwowały miejsca wcześniej powinny zjawić się 5 minut przed rozpoczęciem seansu.

6. Prosimy, aby po wejściu do groty wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.

7. Do groty nie wolno wnosić żadnych napojów i jedzenia.

8. Przed wejściem na salę należyć zdjąć buty i założyć jasne skarpetki lub ochraniacze, które można nabyć w recepcji.

9. W trakcie seansu trzeba zachować ciszę.

10. Nie wolno dotykać tężni, sufitów, kaskad a także ścian groty.

11. Na terenie groty nie mogą znajdować się osoby nietrzeźwe.

12. Nie wolno wynosić kryształków soli.

13. W przypadku klaustrofobii, chorób nowotworowych, gruźlicy oraz nadczynności tarczycy konieczna jest konsultacja z lekarzem.

14. W przypadku pogorszenia się samopoczucia należy natychmiast opuścić grotę solną.

15. Właściciel oraz personel groty nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pogorszenie się samopoczucia w trakcie lub po zakończeniu seansu.

16. Korzystanie z groty oznacza akceptowanie regulaminu przez klientów.